معماری و شهر سازی

آشنایی با ابزارهای فتوشاپ- قسمت دوم

banner
جستجوگر پیشرفتهدر ادامه آموزش فتوشاپ و آشنایی با ابزارهای فتوشاپ ، به ابزار های باقی مانده می پردازم و در آموزش های آتی کاربرد این ابزار را همراه با مثال های عملی توضیح می دهم 

ابزار slice در فتوشاپ:
با این ابزار مفید می توانید عکس خود را به چند تکه برش دهید

2014-12-20_12-33-21ابزار slice select tool در فتوشاپ:
با این ابزار می توانید قسمت های که برش زیده اید را انتخاب کنید .
2014-12-20_12-33-30ابزار spot healing brush :
برای از بین بردن لکه ها و عیب های عکس ها به صورت سریع از این ابزار استفاده میکنند .
2014-12-20_12-33-47ابزار healing brush در فتوشاپ:
با این ابزار و بوسیله paint  بر روی عکس، عیب های آن را از بین می برد .
2014-12-20_12-33-55ابزار patch:
این ابزار نیز برای رفع عیوب عکس استفاده می شود به اینصورت که قسمتی از عکس را انتخاب می کنید  و بر روی قسمت عیب دار عکس می اندازید.قسمتی که شما انتخاب کردید بر روی قسمت معیوب کپی شده و اطراف آن نیز محو می شود به طوری که قابل تشخیص نباشد.
2014-12-20_12-34-03ابزار Content-Aware Move :
از این ابزار برای جابجا کردن قسمتی از عکس استفاده می شود .برای مثال  محل یک دکمه از روی لباس را بخواهید جابجا کنید.
2014-12-20_12-34-13ابزار red eye در فتوشاپ:
برای رفع مشکل قرمز شدن چشم در عکس استفاده می شود .
2014-12-20_12-34-22ابزار brush:
برای نقاشی کردن و رسم در فتوشاپ استفاده می شود .
2014-12-20_12-34-30ابزار pencil در فتوشاپ:
برای ایجاد نقاشی با حالتی شبیه به مداد .
2014-12-20_12-34-47ابزار color replacement tool:
با این ابزار می توانید به راحتی رنگ  قسمت انتخابی از عکس خود را تغییر دهید .
2014-12-20_12-34-59ابزار clone stamp:
عکس را بوسیله قسمتی که خودتان از آن انتخاب کردید نقاشی می کند .(یک قسمت را انتخاب می کنید و مانند مهر می توانید همه جا آن قسمت انتخابی را قرار دهید )
2014-12-20_12-35-19ابزار History Brush:
با این ابزار می توانید از یک موقعیت یا قسمتی از عکس استفاده کنید ، مثال ساده استفاده از آن به این صورت است که عکس رنگ خود را سیاه و سفید کنید و با استفاده از این ابزار قسمت های دلخواه را مجدد رنگی کنید .(یک نوع بازگشت به عقب)
2014-12-20_12-35-39ابزار Art History brush:
مانند ابزار history  می باشد با این تفاوت که یکسری افکت هنری و خلاقانه نیز ایجاد می کند .
2014-12-20_12-35-47ابزار eraser در فتوشاپ:
برای پاک کردن تصویر استفاده می شود (پاک کن )
2014-12-20_12-35-53ابزار Background Eraser :
برای حذف پس زمینه عکس استفاده می شود .
2014-12-20_12-36-01ابزار Magic Eraser:
برای حذف قسمت هایی که رنگ مشابه دارند استفاده می شود.
2014-12-20_12-36-10ابزار gradient:
برای ایجاد یک طیف رنگی  بین دو رنگ انتخابی استفاده می شود .
2014-12-20_12-36-17ابزار Paint bucket :
برای رنگ آمیزی یک تکه  از آن استفاده می شود .
2014-12-20_12-36-28ابزار ۳D Material Drop:
 در محیط سه بعدی فتوشاپ کاربرد دارد و برای دادن متریال به آبجکت سه بعدی استفاده می شود .
2014-12-20_12-36-39ابزار blur در فتوشاپ:
برای محو کردن قسمت های انتخابی شکل کاربرد دارد .
2014-12-20_12-36-47ابزار sharpen:
این ابزار عکس عمل محو کردن را انجام می دهد و لبه های تصویر را sharp (تیز) می کند .
2014-12-20_12-36-59ابزار Smudge:
ابزاریست برای ایجاد لکه در تصویر به این صورت که رنگ ها را در هم قاطی می کند .
2014-12-20_12-37-09ابزار Dodge:
باعث کم کردن رنگ  قسمت انتخابی می شود .
2014-12-20_12-37-21ابزار burn tool در فتوشاپ:
باعث تیره تر شده قسمت انتخابی می شود (اصطلاحاً سوزاندن رنگ) .
2014-12-20_12-37-33ابزار Sponge :
باعث اشباع یا عدم اشباع رنگ ها می شود .
2014-12-20_12-37-43ابزار Pen :
با این ابزار می توانید path  رسم کنید . با کاربرد path در درس های آینده آشنا خواهید شد .
2014-12-20_12-37-54ابزار type در فتوشاپ :
برای گذاشتن متن در تصویر به کار می رود .
2014-12-20_12-38-04ابزار Type mask :
برای ایجاد ماسک متنی به کار می رود (با مفاهیم ماسک در آینده آشنا خواهید شد)
2014-12-20_12-38-15ابزارهای Path selection :
برای انتخاب و ویرایش path  به کار برده می شود .
2014-12-20_12-38-27ابزاری های shape و  line :
برای ایجاد خط و شکل های ابتدایی مانند مربع و دایره و …
2014-12-20_12-38-38ابزار Custom Shape:
برای ایجاد شکل های توسعه داده شده استفاده می شود .2014-12-20_12-38-59ابزار  Hand  و Rotate:
برای جابجایی  و چرخش عکس به کار برده می شود .
2014-12-20_12-39-102014-12-20_12-39-24ابزارZoom  :
برای زوم کردن عکس کاربرد دارد .
2014-12-20_12-39-36
این مطلب برای آَشنایی شما با نام ابزار ها و آیکون آن ها بود . در درس های آینده با مثال های کاربردی این ابزار آشنا خواهید شد.

برچسب ها:

در ادامه آموزش فتوشاپ و آشنایی با ابزارهای فتوشاپ ، به ابزار های باقی مانده می پردازم و در آموزش های آتی کاربرد این ابزار را همراه با مثال های عملی توضیح می دهم 

ابزار slice در فتوشاپ:
با این ابزار مفید می توانید عکس خود را به چند تکه برش دهید

2014-12-20_12-33-21ابزار slice select tool در فتوشاپ:
با این ابزار می توانید قسمت های که برش زیده اید را انتخاب کنید .
2014-12-20_12-33-30ابزار spot healing brush :
برای از بین بردن لکه ها و عیب های عکس ها به صورت سریع از این ابزار استفاده میکنند .
2014-12-20_12-33-47ابزار healing brush در فتوشاپ:
با این ابزار و بوسیله paint  بر روی عکس، عیب های آن را از بین می برد .
2014-12-20_12-33-55ابزار patch:
این ابزار نیز برای رفع عیوب عکس استفاده می شود به اینصورت که قسمتی از عکس را انتخاب می کنید  و بر روی قسمت عیب دار عکس می اندازید.قسمتی که شما انتخاب کردید بر روی قسمت معیوب کپی شده و اطراف آن نیز محو می شود به طوری که قابل تشخیص نباشد.
2014-12-20_12-34-03ابزار Content-Aware Move :
از این ابزار برای جابجا کردن قسمتی از عکس استفاده می شود .برای مثال  محل یک دکمه از روی لباس را بخواهید جابجا کنید.
2014-12-20_12-34-13ابزار red eye در فتوشاپ:
برای رفع مشکل قرمز شدن چشم در عکس استفاده می شود .
2014-12-20_12-34-22ابزار brush:
برای نقاشی کردن و رسم در فتوشاپ استفاده می شود .
2014-12-20_12-34-30ابزار pencil در فتوشاپ:
برای ایجاد نقاشی با حالتی شبیه به مداد .
2014-12-20_12-34-47ابزار color replacement tool:
با این ابزار می توانید به راحتی رنگ  قسمت انتخابی از عکس خود را تغییر دهید .
2014-12-20_12-34-59ابزار clone stamp:
عکس را بوسیله قسمتی که خودتان از آن انتخاب کردید نقاشی می کند .(یک قسمت را انتخاب می کنید و مانند مهر می توانید همه جا آن قسمت انتخابی را قرار دهید )
2014-12-20_12-35-19ابزار History Brush:
با این ابزار می توانید از یک موقعیت یا قسمتی از عکس استفاده کنید ، مثال ساده استفاده از آن به این صورت است که عکس رنگ خود را سیاه و سفید کنید و با استفاده از این ابزار قسمت های دلخواه را مجدد رنگی کنید .(یک نوع بازگشت به عقب)
2014-12-20_12-35-39ابزار Art History brush:
مانند ابزار history  می باشد با این تفاوت که یکسری افکت هنری و خلاقانه نیز ایجاد می کند .
2014-12-20_12-35-47ابزار eraser در فتوشاپ:
برای پاک کردن تصویر استفاده می شود (پاک کن )
2014-12-20_12-35-53ابزار Background Eraser :
برای حذف پس زمینه عکس استفاده می شود .
2014-12-20_12-36-01ابزار Magic Eraser:
برای حذف قسمت هایی که رنگ مشابه دارند استفاده می شود.
2014-12-20_12-36-10ابزار gradient:
برای ایجاد یک طیف رنگی  بین دو رنگ انتخابی استفاده می شود .
2014-12-20_12-36-17ابزار Paint bucket :
برای رنگ آمیزی یک تکه  از آن استفاده می شود .
2014-12-20_12-36-28ابزار ۳D Material Drop:
 در محیط سه بعدی فتوشاپ کاربرد دارد و برای دادن متریال به آبجکت سه بعدی استفاده می شود .
2014-12-20_12-36-39ابزار blur در فتوشاپ:
برای محو کردن قسمت های انتخابی شکل کاربرد دارد .
2014-12-20_12-36-47ابزار sharpen:
این ابزار عکس عمل محو کردن را انجام می دهد و لبه های تصویر را sharp (تیز) می کند .
2014-12-20_12-36-59ابزار Smudge:
ابزاریست برای ایجاد لکه در تصویر به این صورت که رنگ ها را در هم قاطی می کند .
2014-12-20_12-37-09ابزار Dodge:
باعث کم کردن رنگ  قسمت انتخابی می شود .
2014-12-20_12-37-21ابزار burn tool در فتوشاپ:
باعث تیره تر شده قسمت انتخابی می شود (اصطلاحاً سوزاندن رنگ) .
2014-12-20_12-37-33ابزار Sponge :
باعث اشباع یا عدم اشباع رنگ ها می شود .
2014-12-20_12-37-43ابزار Pen :
با این ابزار می توانید path  رسم کنید . با کاربرد path در درس های آینده آشنا خواهید شد .
2014-12-20_12-37-54ابزار type در فتوشاپ :
برای گذاشتن متن در تصویر به کار می رود .
2014-12-20_12-38-04ابزار Type mask :
برای ایجاد ماسک متنی به کار می رود (با مفاهیم ماسک در آینده آشنا خواهید شد)
2014-12-20_12-38-15ابزارهای Path selection :
برای انتخاب و ویرایش path  به کار برده می شود .
2014-12-20_12-38-27ابزاری های shape و  line :
برای ایجاد خط و شکل های ابتدایی مانند مربع و دایره و …
2014-12-20_12-38-38ابزار Custom Shape:
برای ایجاد شکل های توسعه داده شده استفاده می شود .2014-12-20_12-38-59ابزار  Hand  و Rotate:
برای جابجایی  و چرخش عکس به کار برده می شود .
2014-12-20_12-39-102014-12-20_12-39-24ابزارZoom  :
برای زوم کردن عکس کاربرد دارد .
2014-12-20_12-39-36
این مطلب برای آَشنایی شما با نام ابزار ها و آیکون آن ها بود . در درس های آینده با مثال های کاربردی این ابزار آشنا خواهید شد.

برچسب ها:

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 462
:: ارسال شده در: آرشیو کل , رایانه و اینترنت ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: در ادامه آموزش فتوشاپ و آشنایی با ابزارهای فتوشاپ ، به ابزار های باقی مانده می پردازم و در آموزش های آتی کاربرد , آشنایی با ابزارهای فتوشاپ قسمت دوم ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 15:27]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 5
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 255
باردید دیروز باردید دیروز : 198
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 19
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 15
بازدید هفته بازدید هفته : 255
بازدید ماه بازدید ماه : 3,786
بازدید سال بازدید سال : 137,250
بازدید کلی بازدید کلی : 528,263

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 3.238.147.211
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir