معماری و شهر سازی

ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) وانت باردو ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ توقف فروش وانت باردو . دوگانه سوز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ توقف فروش وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد ۱۶۴۰۱ — ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۳۳,۰۰۰ سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ…

banner
جستجوگر پیشرفتهایران خودرونام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )وانت باردو ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ توقف فروشوانت باردو . دوگانه سوز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ توقف فروشوانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد ۱۶۴۰۱ ۲۳,۹۰۰,۰۰۰سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۳۸,۰۰۰سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۴۳,۰۰۰سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۳۳,۰۰۰سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۷۳,۰۰۰سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۴۳,۰۰۰سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۷۶,۰۰۰سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۳۶,۰۰۰سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۲۳,۰۰۰سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶,۷۴۴,۰۰۰دنا با موتور EF7 ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۳۹۲,۰۰۰پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸,۸۸۱,۰۰۰پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰,۴۲۰,۰۰۰پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۴۴,۰۰۰پژو پارس سال ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳۲,۴۹۹,۰۰۰پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۳۲۷,۰۰۰پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۹۵,۰۰۰پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶,۷۶۹,۰۰۰پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۳۱۱,۰۰۰پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۹۳۷,۰۰۰پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۳۳۰,۰۰۰پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۱۶,۰۰۰پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۴,۴۵۲,۰۰۰پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۹۰,۰۰۰پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۹۱,۰۰۰پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ۳۷,۲۳۱,۰۰۰رانا LX ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۳,۲۳۲,۰۰۰رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۰۰,۰۰۰رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۵,۱۱۸,۰۰۰رنو تندر E2 . تک ایربگ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۵۵,۰۰۰رنو تندر E2 . دو ایربگ ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳۷,۲۹۱,۰۰۰رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۹۷۱,۰۰۰رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰رنو کپچر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰وانت فوتون . دیزلی ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰وانت فوتون . بنزینی ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰مینی‌بوس آرین ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ون وانا ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۲۳۰,۰۰۰


سایپانام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۱۴۰,۰۰۰سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۵۰,۰۰۰سایپا ۱۱۱ EX ۲۰,۵۰۰,۰۰۰سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۲۰,۰۰۰سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰,۱۰۰,۰۰۰سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۲۰,۰۰۰سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۸۰,۰۰۰سایپا TL 131 ناموجود ۱۹,۲۳۰,۰۰۰سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) ناموجود ۲۰,۹۳۰,۰۰۰سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) ناموجود ۲۱,۱۹۰,۰۰۰سایپا EX 131 ناموجود ۲۰,۳۰۰,۰۰۰سایپا EX 131 . پایه گازسوز ناموجودسایپا ۱۳۲ TL ناموجود ۱۹,۱۰۰,۰۰۰سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) ناموجود ۲۰,۶۰۰,۰۰۰سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) ناموجود ۲۰,۸۶۰,۰۰۰سایپا ۱۳۲ SE ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۶۰,۰۰۰سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۸۰,۰۰۰سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۲۰,۰۰۰سایپا ۱۵۱ SL ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ناموجودسایپا ۱۵۱ LE ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۲۰,۰۰۰سایپا ۱۵۱ TL ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۷۰,۰۰۰سایپا ۱۵۱ EX ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۲۰,۰۰۰سایپا ۱۵۱ SE ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۲۰,۰۰۰تیبا EX یورو ۴ ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۱۰,۰۰۰تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۳,۹۵۰,۰۰۰تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲۴,۱۰۰,۰۰۰تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۴۵۰,۰۰۰تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۷۰,۰۰۰تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۶۰,۰۰۰تیبا ۲ – هاچ بک EX ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ساینا به زودی به زودیوانت زامیاد ۲۴ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۲۰,۰۰۰وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۱۵,۰۰۰وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۸۸۰,۰۰۰آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۳۴۰,۰۰۰آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵۴,۴۶۰,۰۰۰زوتی – Z300 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۶۵۰,۰۰۰برلیانس – V5 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۹۰۰,۰۰۰چانگان CS35 ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰,۰۰۰چانگان ایدو ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ۸۴,۴۰۰,۰۰۰کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰,۰۰۰کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۷۹۰,۰۰۰


پارس خودرونام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )برلیانس H230 دستی ناموجود ۳۸,۰۰۰,۰۰۰برلیانس H230 اتوماتیک ناموجود ۴۳,۵۰۰,۰۰۰برلیانس H320 دستی ناموجود ۴۶,۰۰۰,۰۰۰برلیانس H320 اتوماتیک ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰برلیانس H330 دستی ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰برلیانس H330 اتوماتیک ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰نیسان تینا HIGH ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰نیسان قشقایی HIGHمگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ناموجود ۷۶,۷۷۹,۰۰۰مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ناموجودمگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ناموجود ۶۴,۹۶۶,۰۰۰رنو تندر E1 . دو ایربگ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۳۵,۰۰۰رنو تندر E2 . تک ایربگ ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۴۷,۰۰۰رنو تندر E2 . دو ایربگ ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷,۲۹۰,۰۰۰رنو پارس تندر . تک ایربگ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰رنو پارس تندر . دو ایربگ ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹,۳۵۰,۰۰۰پیکاپ تک کابین ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۶۶۲,۰۰۰پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ون هایس ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰


کرمان خودرونام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )لیفان X50 – اتوماتیک ۵۲,۹۰۰,۰۰۰لیفان X50 – دنده ای ۴۷,۹۰۰,۰۰۰لیفان X60 ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ۶۱,۱۰۰,۰۰۰لیفان ۶۲۰ ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰,۰۰۰لیفان ۷۲۰ به زودی به زودیلیفان ۸۲۰ به زودی به زودیجک J5 ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۸۰۰,۰۰۰جک J5 اتوماتیک ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸,۴۰۰,۰۰۰جک S5 ۷۹,۶۰۰,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰,۰۰۰


گروه بهمننام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )مزدا۲ . فول ناموجودمزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰وانت کارو (چانگهه) ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۹۰۰,۰۰۰وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۷۰۰,۰۰۰وانت مزدا تک کابین ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۳۶۰,۰۰۰وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۸,۹۶۰,۰۰۰وانت مزدا ۲ کابین ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۱۶۰,۰۰۰وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۶۶۰,۰۰۰بسترون . آسا B50 موتور ۱٫۶ ناموجود ۶۶,۵۰۰,۰۰۰بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۱۰,۰۰۰وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۸۰,۰۰۰وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۷,۰۰۰,۰۰۰وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ ۷۱,۹۹۰,۰۰۰آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰لندمارک . وی ۷ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۶۳۰,۰۰۰وانت ایسوزو D-MAX ناموجود ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰مینی بوس ایسوزو مدل سحر ناموجود ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰مینی بوس مکسوس ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰

مدیران خودرونام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )MVM 110 چهار سیلندر ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۴۱۰,۰۰۰MVM 530 ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴۴,۵۱۰,۰۰۰MVM 550 دنده ای ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹,۳۱۰,۰۰۰MVM 550 اتوماتیک ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵۷,۵۶۰,۰۰۰MVM 315 هاچ بک ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۲۱۰,۰۰۰MVM 315 هاچ بک جدید ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۱۰,۰۰۰MVM 315 صندوقدار ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹,۲۱۰,۰۰۰MVM 315 صندوقدار جدید ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۱۰,۰۰۰تیگو _ X33 ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶۴,۴۶۰,۰۰۰تیگو _ X33 جدید دنده‌ای ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶۶,۴۶۰,۰۰۰تیگو _ X33 جدید اتومات ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ۷۳,۶۶۰,۰۰۰

دیار خودرونام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۰۰,۰۰۰سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۲۰۰,۰۰۰سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ ۴۷,۸۰۰,۰۰۰سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ولیکس C30 دنده ای ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵۲,۸۰۰,۰۰۰وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۱۰۰,۰۰۰وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل ناموجود ۸۴,۰۰۰,۰۰۰هاوال M4 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۶۰۰,۰۰۰هاوال H6 ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹۴,۳۰۰,۰۰۰بایک سنوا ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ون فوتون ۹ نفرهون فوتون ۱۳ نفره

 قیمت خودروهای خارجی وارداتی Hyundai


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )ولستر . ۲ ایربگ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیولستر . ۶ ایربگ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۸۵۷,۰۰۰اکسنت نیمه فول ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیاکسنت فول کامل ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۲۲,۰۰۰هیوندای I20 تیپ ۶ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰,۰۰۰هیوندای I20 تیپ ۵ ۸۱,۰۰۰,۰۰۰هیوندای I30 ناموجودهیوندای I40 . صندوقدار ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰هیوندای I40 . استیشن واگن ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۱۱۷,۰۰۰سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیسوناتا ۲۰۱۵ . YF . تیپ ۸ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۵۸۱,۰۰۰سوناتا LF . فول کامل با رادار ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۹,۴۳۲,۰۰۰النترا ( Low Options ) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیالنترا فول کامل ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۸۰۲,۰۰۰سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) ۲۰۱۳ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰جنسیس ۲۰۱۳ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۵ ناموجود ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰جنسیس کوپه . اتاق جدید ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیسانتافه ( IX 45 ) ده ایربگ . دو دیفرانسیل ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۳,۷۱۰,۰۰۰وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۳ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ وارداتیهیوندای H1 – مدل ۲۰۱۴ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی


Toyota


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )کرولا XLI . نیمه فول ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰کرولا XLI . تیپ Limited ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰کرولا GLI فول ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰لندکروز ۸ سیلندر VXR ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیراو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ – نیمه فول ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰راو ۴ . تیپ ۴ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیهایلوکس دیزل ۲٫۵ – دنده ای ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیGT 86 . بدون بال و کیت بدنه ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیآریون گراند فول مدل ۲۰۱۳ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰آریون SE مدل ۲۰۱۳ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰کمری GL اسپشیال ۲۰۱۵ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۴ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۴ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۵ ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۵ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰کمری هیبرید . اتاق جدید . فول ۲۰۱۵ ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰یاریس هاچ بک ۲۰۱۵ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰یاریس صندوقدار – تیپ ۲ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰یاریس صندوقدار – تیپ ۳ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰هایس ۲٫۷ سقف معمولی ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰هایس ۲٫۷ سقف بلند ( های روف ) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰


Kia Motors


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )ریو ۴ درب ۱۴۰۰ ناموجود ۱۰۵,۶۵۹,۰۰۰ریو ۵ درب ۱۴۰۰ ناموجود ۱۰۴,۰۲۴,۰۰۰کادنزا . فول ۲۰۱۳ ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰کادنزا . فول ۲۰۱۴ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۵ ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۷,۹۵۵,۰۰۰سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ نیمه فول ۲۰۱۵ ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیاسپورتیج فول ۲٫۴ – مدل ۲۰۱۵ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۹۹۰,۰۰۰اپتیما ۲۰۱۴ . فول ۱۰ ایربگ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰اپتیما ۲۰۱۵ . فول ۱۰ ایربگ + رادار ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۹۸۹,۰۰۰سراتو ۱٫۶ – ۲۰۱۴ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیسراتو ۲٫۰ – ۲۰۱۴ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۹۷۰,۰۰۰سراتو ۲٫۰ – فول کامل . ۲۰۱۵ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۷۱۹,۰۰۰سراتو کوپه ۲٫۰ – اتاق جدید ۲۰۱۵ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۵۳۹,۰۰۰سول EX اتوماتیک ۱٫۶ – فول ۲۰۱۵ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۵۲۶,۰۰۰پیکانتو ۲۰۱۵ ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ۷۴,۱۷۹,۰۰۰کارنز ۲۰۱۵ ۱۴۹,۵۵۷,۰۰۰


B.M.W


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )I8 فول کامل – ۲۰۱۵ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی۳۲۰ نیمه فول ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۱۰۰,۰۰۰۳۲۰ فول ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۰ لاکچری ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰۳۲۰ فول – کیت M ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰۳۲۸ جی تی – کیت M ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰۳۲۸ . لاکچری لاین ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۹,۷۰۰,۰۰۰۳۲۸ فول – کیت M ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰ گرن کوپه ( لاکچری ) ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰۴۲۰ گرن کوپه ( اسپورت ) ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۷,۸۰۰,۰۰۰۴۲۰ کوپه ( لاکچری ) ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۸ گرن کوپه ( کیت M ) ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰۴۲۸ گرن کوپه ( اسپورت ) ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰۴۲۸ گرن کوپه ( لاکچری ) ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰۴۲۸ کابریو – کیت M ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۴,۳۵۰,۰۰۰۵۲۰ فول ۲۰۱۵ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۵۲۰ فول – کیت M ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰۵۲۳ فول ناموجود وارداتی۵۲۸ فول ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰۵۲۸ فول – کیت M ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۳,۲۵۰,۰۰۰۵۲۸ فول کیت M تیپ Individual ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰M5 فول ۲۰۱۵ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیM6 فول ۲۰۱۴ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی۶۵۰ گرن کوپه ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی۶۵۰ کروک فول ۲۰۱۴ ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی۶۵۰ گرند ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی۷۶۰ LI فول ۲۰۱۴ ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیZ4 20I – کیت M ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۶۰۰,۰۰۰Z4 23I ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیZ4 28I – کیت M ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۹,۴۰۰,۰۰۰Z4 30I ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیZ4 35I ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیX1 تیپ ۱۸ ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۸۰,۰۰۰X1 تیپ ۲۰ ناموجود وارداتیX1 تیپ ۲۰ – کیت M ناموجودX1 تیپ ۲۸ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰X1 تیپ ۲۸ – کیت M مدل ۲۰۱۵ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۷,۴۰۰,۰۰۰X3 تیپ ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیX3 تیپ ۲۸ ( بدون ال ای دی ) ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۱۰۰,۰۰۰X3 تیپ ۲۸ ( ال ای دی ) ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰X3 تیپ ۲۸ – کیت M ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۳,۶۶۰,۰۰۰X3 تیپ ۳۰ مدل ۲۰۱۵ ناموجود وارداتیX3 تیپ ۳۵ ناموجود وارداتیX4 تیپ ۲۸ ( بدون LED ) ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰X4 تیپ ۲۸ ( با LED ) ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰X4 تیپ ۲۸ ( کیت M ) ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۸,۸۹۰,۰۰۰X5 تیپ ۳٫۵ ناموجود وارداتیX5 تیپ ۳٫۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیX6 تیپ ۳٫۵ ناموجود وارداتیX6 تیپ ۵٫۰ ناموجود وارداتی


Mercedes-Benz


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )B180 فول ناموجودC180 فول ناموجودC200 فول – مانیتور کوچک ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰C200 فول – مانیتور بزرگ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۵ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیC300 فول ناموجودC350 فول ناموجودE200 . اتاق جدید . نیمه فول ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیE200 . اتاق جدید . فول ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰E200 کروک . اتاق جدید ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیE250 فول مدل ۲۰۱۶ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰E250 کروک ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیE300 فول ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیE350 فول ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیE350 کروک ۲۰۱۴ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰E350 کوپه ۲۰۱۳ ناموجودS550 فول ۲۰۱۳ ناموجودS300 جدید . ۵ نفره ۲۰۱۵ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰S300 جدید . ۴ نفره ۲۰۱۵ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰S500 جدید . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰S500 جدید کوپه . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیSL 350 فول ناموجودSL 500 فول ناموجودSLK 350 فول ناموجودCL 500 فول ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰CL 600 فول ناموجودCLS 350 فول ناموجودCLS 500 فول ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰CLS 550 فول ناموجودGLK 350 فول ۲۰۱۳ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰GLK 350 فول ۲۰۱۴ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ML 350 فول ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

Porsche


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )کایمن S ناموجودباکستر S ناموجود۹۱۱ کررا ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۱ اس ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰کاین ۶ سیلندر ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰کاین ۸ سیلندر ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰کاین ۸ سیلندر توربو ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰کاین GTS ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ماکان ۲٫۰ فول ۲۰۱۵ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰پانامرا ۸ سیلندر توربو ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰پانامرا ۸ سیلندر توربو . اتاق جدید ۲۰۱۵ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰پانامرا ۸ سیلندر ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰پانامرا ۶ سیلندر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

Lexus


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )NX200 فول ۲۰۱۵ کیت F ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیRX 450 . فول ۲۰۱۵ وارداتیRX 350 . فول ۲۰۱۳ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیLX 570 آفرود ۲۰۱۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیES 250 فول ۲۰۱۵ ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ES 350 فول ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیGS250 – تیپ ۲ ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰GS250 – تیپ ۳ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰GS250 فول – F Sport ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰GS250 فول – Platinum ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰IS250 فول – ۶ سیلندر پرستیژ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰IS250 فول – F Sport ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰IS 300 کروک با رادار ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیCT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۵ ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۴ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیCT200 H هیبریدی – نیمه فول ۲۰۱۴ ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی

MG Motor


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )ام جی ۳ . فول ۲۰۱۴ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیام جی ۳ . فول ۲۰۱۵ ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۱,۶۹۹,۰۰۰ام جی ۶ . اتاق جدید ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۵ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۴۵۰,۰۰۰ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۴ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۳۱۸,۰۰۰ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۵ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۳۶۰,۰۰۰ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۴ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۲۳۸,۰۰۰ام جی ۳۵۰ مدل ۲۰۱۴ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۴۸۰,۰۰۰ام جی ۳۵۰ مدل ۲۰۱۵ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۳۲۰,۰۰۰

SsangYong


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )کوراندو ۲۰۱۵ – اپتیموم ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰کوراندو ۲۰۱۵ – پریمیوم ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۰۸۴,۰۰۰اکتیون . لاکچری ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰اکتیون . پرستیژ ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۷۹۵,۰۰۰اکتیون . کامفورت ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰اکتیون . اسپورت ناموجود ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ون رودیوس ناموجود رامک خودروکایرون ناموجودرکستون ناموجودرکستون جدید ناموجود ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

Renault


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )اسکالا ۱۶۰۰ تیپ PE ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۸۸۰,۰۰۰اسکالا ۱۶۰۰ تیپ SE ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E2 مدل ۲۰۱۵ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E4 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E4 – فول ۲۰۱۵ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰اسکالا کوپه ۲۰۱۵ ناموجوداسکالا کروک ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰فلوئنس – دنده دستی ۲۰۱۵ ۸۲,۷۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰فلوئنس E2 ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰فلوئنس E4 ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰فلوئنس ZE ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰سفران ۲٫۰ – PE ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰سفران ۲٫۰ – SE ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰سفران ۲٫۵ – PE ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰سفران ۲٫۵ – LE ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰داستر ۲۰۰۰ تک دیفرانسیل ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۷۵۰,۰۰۰داستر ۲۰۰۰ دو دیفرانسیل ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ترافیک ۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰

GEELY


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )امگراند ۷ صندوقدار . دنده ای ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ناموجودامگراند ۷ صندوقدار . اتوماتیک ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۲۹۰,۰۰۰امگراند RV-7 هاچ بک . دنده ای ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ناموجودامگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک ۷۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۸۰,۰۰۰امگراند X7 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۶,۰۸۵,۰۰۰

Alfa Romeo


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )۴C . فول ۲۰۱۵ ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ناموجودجولیتا . فول ۲۰۱۵ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰جولیتا . نیمه فول ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ آلفا موتورمیتو . فول ۲۰۱۵ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰میتو . نیمه فول ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ آلفا موتور

Maserati


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )گیبلی – کامل ترین آپشن ۲۰۱۵ ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتورکواتروپورته ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتورکواتروپورته GTS . فول ۲۰۱۴ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰کواتروپورته S ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتورگرن کابریو ۲۰۱۴ ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتورگرن کابریو S . فول ۲۰۱۴ ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتورگرن توریسمو ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتورگرن توریسمو S ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتورگرن توریسمو MC استراداله ۲۰۱۴ ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور

Volvo


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )C70 کروک ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰C30 ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰V40 R-Design ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰V40 R-Design Plus ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰XC60 Selux ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۱۰۰,۰۰۰XC60 R-Design ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰XC60 R-Design Plus ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰XC60 R-Design Plus New ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

Honda


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )سیویک تیپ ۱ – LX ناموجود فامیلی موتورسیویک تیپ ۲ – EX ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتورسیویک تیپ ۳ – EXI ناموجود فامیلی موتورسیویک تیپ ۴ – VTI ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتورآکورد تیپ ۱ – DX ناموجود فامیلی موتورآکورد تیپ ۲ – LXB ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتورآکورد تیپ ۳ – EXA ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتورآکورد تیپ ۴ – EXB ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰آکورد تیپ ۴ – EXP ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰CRV تیپ EXL به زودی ۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰CRV تیپ EX به زودی ۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰

Mitsubishi


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )میراژ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰لنسر تیپ ۱ اتوماتیک ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۸۷۰,۰۰۰لنسر تیپ ۱ اتوماتیک – پلاس ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۰۰,۰۰۰لنسر تیپ ۲ اتوماتیک ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ناموجودلنسر تیپ ۲ دنده ای ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ناموجودلنسر ۱٫۸ – تیپ ۴ مدل ۲۰۱۴ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ناموجودلنسر ۱٫۸ – تیپ ۴ مدل ۲۰۱۵ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ASX 2014 – فول ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ASX 2015 – تیپ ۲ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ASX 2015 – تیپ ۴ ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰اوتلندر ۲۰۱۴ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۹۰۰,۰۰۰اوتلندر ۲۰۱۵ – ۲ ایربگ ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیاوتلندر ۲۰۱۵ تیپ ۳ ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۹۰۰,۰۰۰اوتلندر ۲۰۱۵ تیپ ۴ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰

SUBARU


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )لگاسی ۲۰۱۴ ناموجود ۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰لگاسی ۲۰۱۵ ناموجود ۲۱۷,۴۵۵,۰۰۰اوت بک ناموجود ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰فارستر ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۲۴۶,۰۰۰ایکس وی . نیمه فول ناموجود ۱۸۴,۲۱۰,۰۰۰ایکس وی . فول کامل ۱۹۷,۲۹۰,۰۰۰ایمپرزا ناموجود ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰بی.آر.زد

Opel


نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )آسترا هاچ بک توربو ۱٫۴ ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲,۴۰۰,۰۰۰آسترا صندوقدار توربو ۱٫۴ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۳۰,۰۰۰آسترا هاچ بک توربو ۱٫۶ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۱۴۰,۰۰۰آسترا صندوقدار توربو ۱٫۶ ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۳۵۰,۰۰۰کورسا دنده ای ۲۰۱۴ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۵۰۰,۰۰۰کورسا اتوماتیک ۲۰۱۴ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰اینزیگنیا به زودیموکا به زودیآدام به زودی
فرهنگ نیوز قیمت خودرو امروز ۹۴/۰۲/۱۰ صاحبخبر روز قیمت خودرو پنج شنبه ۱۰ مرداد ۹۴ :: متن اهنگ قیمت روز خودروهای داخلی ۹ مرداد آکانیوز گردآوری پرتال اکاایران قیمت روز خودروهای داخلی ۹ مرداد | بهارنیوز قیمت خودرو دنا کاسب نیوز | قیمت خودرو در بازار چهارشنبه ۹ مرداد قیمت روز خودروهای داخلی ۹ مرداد / بهار نیوز قیمت روز قیمت روز خودرو خارجی و داخلی چهارشنبه ۹ مرداد ۹۴ | بورسینس ایران خودرو قیمت خودرو پنج شنبه ۱۰ مرداد ۹۴ جدید دانلود ۹۴ Eranico صفحه اصلی ارانیکو قیمت روز خودرو ۸ مرداد ۹۴ گهر جدید ۹۴ قیمت روز خودرو در ۹ اردیبهشت ۹۲ طلا و ارز اقتصادی شبکه خبری صبح تهران | sobhetehran.com اقتصادی نبض بازار باشگاه خبرنگاران پدال، مجله خودرو و حمل و نقل | راهنمای جامع خودرو ایران خودرو آخرین قیمت خودروهای داخلی امروز ۹ مرداد ۹۴ بینانیوز اقتصاد آنلاین طلا و ارز سبقت | لوازم یدکی خودرو قابل رهگیری شد قیمت روز خودروهای داخلی ۹ مرداد راین طلا نیوز | سکه | طلا | ارز | بورس | اخبار روز اقتصاد ایران قیمت طلا سکه و ارز ۹۴ ۲ ۷ | |هفیان قیمت موبایل khouznews.ir | اخبار خوزستان قیمت ماشین جدید قیمت روز خودرو ۱۳۹۴ شمسه قیمت لاستیک خودرو | ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ بی باک نیـــوز پرشین پت > > قیمت روز خودرو ۲۸ مرداد قیمت خودرو در بازار چهارشنبه ۹ مرداد | بازار خبر قیمتها در بازار:: قیمت ارز و طلا ، قیمت انواع خودرو، قیمت انواع گوشی … cars news اخبار روز خودرو آی خودرو وب سایت خرید و فروش خودرو قیمت خودرو امروز ۹۴/۰۲/۱۰ | فرهنگ نیوز ::: Iran Tejarat.com ::: خودرو > فروش حواله ایران تجارت ماشین برتر وبسایت تخصصی خودرو خودرو قیمت روز و شرایط پیش فروش محصولات سایپا آخرین اخبار اعلام رسمی قیمت انواع خودرو تی نیوز تصاویر و مشخصات فنی خودرو دنا ولکس قیمت خودروهای خارجی ۲۰۱۳| دانلود رایگان فیلم سریال موزیک عکس با … قیمت خودرو در بازار چهارشنبه+جدول جستجوگر هوشمند خبری آی باراد C30 کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی / فیلم خبرگو قیمت جدید انواع خودرو در بازار روز پنجشنبه ۱۰ مرداد ۹۴ | پایگاه … سایت پرشین خودرو گروه بهمن car کاهش قیمت گوشیApple iphone جدول دیمونا برچسب ها قیمت خودرو مشرق نیوز حدیث روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ وب سایت ظهور اخبار نیازمندیها مجله خبر ورزشی نوسانات امروز قیمت روز بازار | فایندز اتومبیل :: فروش حواله istgah.com اتومات قیمت روز خودروهای داخلی/جدول | خبرخوان ساعت صفر لیست قیمت جدید محصولات مدیران خودرو ۹ مرداد ۹۴ سایپا اخبار خودرو /Automotive News افزایش ۷۰ درصدی شرکت کنندگان در … عصر خودرو صفحه اصلی قیمت انواع خودرو – چهارشنبه ۹ مرداد ۹۴ | متا بورس شرایط فروش خودرو … برچسب ها قیمت خودرو آفتاب صد خبر سایت اونس | نرخ ارز | قیمت طلا سکه | موبایل | خودرو | اخبار | تبلت جنایت بر سر پارک خودرو | دانلود آهنگ جدید قیمت خودرو Archives آژانس خبری ایرانیان خبرامروز اروند پلاک مرجع قیمت و اطلاع رسانی خودروهای پلاک اروند قیمت روز خودرو ۲ مرداد دانلود جدید پرشین خودرو | قیمت خودروهای داخلی+جدول خودرو قیمت روز خودرو در تاریخ ۰۹ مرداد ۹۴ قیمت خودرو قیمت روز خودروهای داخلی ۹ مرداد نیوهاب فارسی گروه خودرو؛ بازار خبر اروند پلاک مرجع قیمت و اطلاع رسانی خودروهای اروندی و عکس ماشین … قیمت خودرو پنج شنبه ۱۰ مرداد ۹۴ سازمان خبری خبر خودرو زامیاد قیمت بوگاتی ویرون قیمت روز خودرو بوگاتی بهار نیوز قیمت روز خودروهای داخلی ۹ مرداد قیمت جدید خودرو ۹ اردیبهشت دانلود آهنگ جدید | دانلود آهنگ | دانلود فیلم اخبار قیمت خودرو قطره قیمت روز خودرو در تاریخ ۰۹ مرداد ۹۴ :: وان کار ۱Car مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی دختران سوپر خوشگل با عکس پرشین تحلیل شما نیوز: صفحه اصلی نرخ ارز | قیمت طلا و سکه | قیمت آهن آلات | قیمت موبایل | قیمت خودرو … قیمت روز خودرو حسین فرمان بر ۵۶ ۴ ۱ قیمت خودرو خودروهای تولید داخل آفتاب قیمت خودرو در بازار چهارشنبه ۹ مرداد | بدون مرز پایگاه خبری تحلیلی اعتدال قیمت روز خودروهای داخلی/جدول قیمت روزانه طلا، سکه و ارز شبکه خبر قیمت روز خودرو قیمت روز خودرو | ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ صفحه اول جدول/ قیمت روز خودروهای داخلی سایت خبری برازجان نیوز ماشین دنا خبر پو پارسی نیوز: قیمت خودرو امروز ۹۴/۰۲/۱۰ سایپا نیوز پارس خودرو قیمت خودرو محصولات ام جی شهرخبر تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان اخبار اقتصادی دنیای معدن خودروهای دست دوم مرکز خرید و فروش خودرو و تجهیزات جانبی قیمت لاستیک خودرو مجله اینترنتی دلگرم ایسنا خودرو قیمت روز خودروی ام وی ام ۱۱۰ پول نیوز مهرکار بلاگ: به روز ترین مرجع اخبار خودروهای وارداتی و جهان و لیست … عناوین روزنامه های صبح روز ۱۰ مرداد ۹۴ جزقل همسریابی با عکس قیمت روز خودروهای داخلی ۹ مرداد | تمام خبرگزاری های ایران در سی … قیمت خودورهای خودروسازی راین|قیمت ۱۰ مرداد ۹۴ آهنگ ایرانی دانلود آهنگ جدید آهنگ ایرانی  قیمت خودرو قیمت خودرو دست دوم قیمت خودرو دنا قیمت خودرو خارجی قیمت خودرو در سال ۹۴ قیمت خودرو جیلی قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی قیمت خودروهای ایران خودرو قیمت خودرو سایپا قیمت خودرو در دبی قیمت خودرو دست دوم خارجی قیمت خودرو دست دوم به روز قیمت خودرو دست دوم پراید قیمت خودرو دست دوم خارجی به روز قیمت خودرو دست دوم سمند قیمت خودرو دست دوم ایرانی قیمت خودرو دست دوم پژو ۴۰۵ قیمت خودرو دست دوم پژو ۲۰۶ قیمت خودرو دست دوم در ایران قیمت خودرو دنا ایران خودرو قیمت خودرو دنا در بازار قیمت خودرو دنا در بازار تهران قیمت خودرو دنا در سال ۹۳ قیمت خودرو دنا در نمایندگی قیمت خودرو دنا قیمت خودرو دنا و رانا قیمت خودرو دنا در سال ۹۲ قیمت خودرو دنا ۹۲ قیمت خودرو خارجی کارکرده قیمت خودرو خارجی در ایران قیمت خودرو خارجی دست دوم قیمت خودرو خارجی در بازار تهران قیمت خودرو خارجی در بازار قیمت خودرو خارجی به دلار قیمت خودرو خارجی در دبی قیمت خودرو خارجی امروز قیمت خودرو خارجی در سال ۹۳ قیمت خودرو جیلی Ec7 قیمت خودرو جیلی شاسی بلند قیمت خودرو جیلی در بازار قیمت خودرو جیلی X7 قیمت خودرو جیلی قیمت خودرو جیلی در ایران قیمت خودرو جیلی هاچ بک قیمت خودرو جیلی Sc7 قیمت خودرو جیلی امگرند X7 قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی ۹۳ قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی ۱۳۹۲ قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی ۹۲ قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی ۲۰۱۳ قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی سال ۹۲ قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی آبان ۹۲ قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی در سال ۹۲ قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی اردیبهشت ۹۲ قیمت خودروهای ایران خودرو به روز قیمت خودروهای ایران خودرو در سال ۹۱ قیمت خودروهای ایران خودرو در سال ۹۲ قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار قیمت خودروهای ایران خودرو جدید قیمت خودروهای ایران خودرو در سال ۹۳ قیمت خودروهای ایران خودرو قیمت خودروهای ایران خودرو اقساطی قیمت خودرو سایپا به روز قیمت خودرو سایپا سال ۹۲ قیمت خودرو سایپا سال ۹۱ قیمت خودرو سایپا دیزل قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ قیمت خودرو سایپا پراید قیمت خودرو سایپا ۹۲ قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ قیمت خودرو سایپا S300 قیمت خودرو در دبی به درهم قیمت خودرو در دبی ۲۰۱۴ قیمت خودرو در دبی ۲۰۱۳ قیمت خودرو در دبی درهم قیمت خودرو در دبی به دلار قیمت خودرو در دبی به تومان قیمت خودرو در دبی به روز قیمت خودرو در دبی به پول ایران قیمت خودرو در دبی  قیمت روز خودرو قیمت روز خودروهای وارداتی قیمت روز خودروهای داخلی قیمت روز خودرو دست دوم قیمت روز خودرو پراید قیمت روز خودرو دنا قیمت روز خودرو جیلی قیمت روز خودروهای منطقه آزاد انزلی قیمت روز خودروی دنا قیمت روز خودرو رانا قیمت روز خودروهای وارداتی در ایران قیمت روز خودروهای وارداتی در دبی قیمت روز خودروهای وارداتی کیا قیمت روز خودروهای وارداتی پدال قیمت روز خودروهای وارداتی کارکرده قیمت روز خودروهای وارداتی به ایران قیمت روز خودروهای وارداتی ارس قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار آزاد قیمت روز خودروهای وارداتی منطقه ازاد ارس قیمت روز خودروهای داخلی ایران خودرو قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی در ایران قیمت روز خودروهای داخلی سایپا قیمت روز خودروهای داخلی در بازار قیمت روز خودروهای داخلی امروز قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد قیمت روز خودروهای داخلی اردیبهشت ۹۲ قیمت روز خودروهای داخلی ۱۳۹۲ قیمت روز خودروهای داخلی ۹۲ قیمت روز خودرو دست دوم خارجی قیمت روز خودرو دست دوم در بازار قیمت روز خودرو دست دوم ایرانی قیمت روز خودرو دست دوم پراید قیمت روز خودرو دست دوم در بازار تهران قیمت روز خودرو دست دوم زانتیا قیمت روز خودرو دست دوم در شیراز قیمت روز خودرو دست دوم در ایران قیمت روز خودرو دست دوم سمند قیمت روز خودرو پراید ۱۳۱ قیمت روز خودرو پراید صبا قیمت روز خودرو پراید کارکرده قیمت روز خودرو پراید هاچ بک قیمت روز خودرو پراید ۱۴۱ قیمت روز خودرو پراید ۱۳۱ Sx قیمت روز خودرو پراید سایپا قیمت روز خودرو پراید دوگانه سوز قیمت روز خودرو پراید دست دوم قیمت روز خودرو دنا قیمت روز خودرو دنا در سال ۹۲ قیمت امروز خودرو دنا قیمت به روز خودرو دنا قیمت روز ایران خودرو دنا قیمت روز خودروی دنا قیمت به روز خودروی دنا قیمت روز خودرو جیلی Ec7 قیمت روز خودرو جیلی شاسی بلند قیمت روز خودرو جیلی هاچ بک قیمت روز خودرو جیلی قیمت امروز خودرو جیلی قیمت به روز خودرو جیلی قیمت روز خودروی جیلی قیمت روز خودرو های جیلی قیمت روز انواع خودرو جیلی قیمت روز ماشینهای منطقه آزاد انزلی قیمت روز خودروهای منطقه ازاد انزلی قیمت به روز خودروهای منطقه آزاد انزلی قیمت روز خودرو در منطقه آزاد انزلی قیمت روز خودرو در منطقه آزاد انزلی قیمت به روز ماشین های منطقه آزاد انزلی قیمت به روز خودرو در منطقه آزاد انزلی قیمت روز انواع خودرو های وارداتی منطقه ازاد انزلی قیمت روز خودروی منطقه آزاد انزلی قیمت روز ماشین دنا قیمت امروز خودروی دنا قیمت به روز خودروی دنا قیمت روز خودرو رانا قیمت روز خودرو رانا در بازار قیمت روز خودرو رانا ال ایکس قیمت امروز خودرو رانا قیمت امروز خودرو رانا قیمت به روز خودرو رانا قیمت به روز خودرو رانا قیمت روز خودرو رانا ایران خودرو قیمت روز محصولات ایران خودرو رانا

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 609
:: ارسال شده در: آرشیو کل , جالب انگیز ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: فرهنگ نیوز قیمت خودرو امروز ۹۴/۰۲/۱۰ صاحبخبر روز قیمت خودرو پنج شنبه ۱۰ مرداد ۹۴ :: متن اهنگ قیمت روز خودروهای د ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:7]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 280
باردید دیروز باردید دیروز : 267
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 7
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 6
بازدید هفته بازدید هفته : 1,708
بازدید ماه بازدید ماه : 11,180
بازدید سال بازدید سال : 124,237
بازدید کلی بازدید کلی : 515,250

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 3.237.71.23
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir