close
تبلیغات در اینترنت
سبک خراسانی با ورود اعراب به ایران این سبک شکل گرفت بناهای شاخص این

RZHGBFT

\\r\\nسبک خراسانی\\r\\n\\r\\nبا ورود اعراب به ایران این سبک شکل گرفت بناهای شاخص این سبک با نمود معماری این دوره در مساجد بود , به دلیل اعتقاد ناب و خالص مردم آن دوره الگوی مس

banner
جستجوگر پیشرفتهبا ورود اعراب به ایران این سبک شکل گرفت بناهای شاخص این سبک با نمود معماری این دوره در مساجد بود , به دلیل اعتقاد ناب و خالص مردم آن دوره الگوی مساجد اولیه از مسجد النبی ( مسجد مدینه ) گرفته شده بود .


*ویژگی های مسجد النبی :


   


1) مقیاس انسانی ( قامت یک مرد عرب با دستانی رو به بالا )

2) استفاده از مصالح بوم آورد ( سنگ و خشت در دیوارها و پوشش بام با برگ درخت خرما و پوست حیوانات )

3) سادگی و بی پیرانه بودن فضاها

4) نوع سازه ی به کار رفته در شبستان به نوع تیر و ستون است .


* مساجد این دوره :


1) یا به منظور مسجد ساخته شده اند .

2) یا آتشکده های دوره ی ساسانی را تغیر داده و تکمیل کرده اند .

* نوع پلان مساجد این دوره در ایران شبستان ستوندار یا مسجد بو مسلمی است .


* مسجد در دوره های مختلف :


1) 165 ه . ق مسجد شبستان ستوندار --> با ابعاد کوچک .

2) 255 ه . ق مسجد شبستان ستوندار --> با ابعاد بزرگتر دارای حیاط مرکزی جهت قبله ی

                                                            بنا 20 - 30 درجه با جهت اصلی قبله تفاوت

                                                            دارد .

3) سده ی 5 و 6 ه .ق تبدیل مسجد 4 ایوانی با گنبد خانه .


* معرفی آثار و بناهای به جای مانده از سبک خراسانی :


1) مسجد جامع فهرج : در روستای فهرج یزد قرار دارد , پلان این بنا شبستان ستوندار بوده که در دوره های مختلف به آن الحاقاتی اضافه شده است مانند مناره ی آن .


                                       


* ویژگی های این بنا : استفاده از شبستان ستوندار به دلیل استفاده از قوس در پوشش , اندکی مقیاس آن از نظر انسانی بزرگتر شده است , استفاده از خار در تولید خشت آن و مصالح کاملا" بوم آورد بوده است .

                 


* از اول به منظور مسجد ساخته شده ولی مناره ی آن الحاقی است ( دوره ی 4 و 5 ه.ق ) استفاده از خشت های به ابعاد 1 ارش بر 1 ارش ( 40 در 50 سانتی متر ) مخصوص دوره ی ساسانی از طاق های مازه دار استفاده شده است . تزئینات موجود در سر در مشابه با تزئینات دوره ی ساسانی به کار رفته در کاخ کسری است .


2) تاری خانه دامغان : شبستان ستوندار , طاق های ضاغی و سازه دار به کار رفته . مقیاس این بنا انسانی تر است نسبت به مسجد جامع فهرج .


                          

3) مسجد جامع اصفهان : دارای آثار 13 سده از معماری ایران است . مسجد اولیه بر رو آتشکده ساخته شده است .

            

4) مسجد جامع اردستان : این بنا به صورت تدریجی در دوره ای مختلف تکمیل شده و از شبستانی تبدیل به 4 ایوانی شده است . در داخل یک مجموعه ی شهری شامل : حمام , بازار , کاروانسرا و ... قرار دارد و پایه های اولیه ی آن آتشکده بوده است .

                   

5) مسجد جامع نایین : در مسیر اصفهان به یزد قرار دارد برای اولین بار طاق سازه دار به جناغی تبدیل شده است . دارای یک کمر پوش یا نیم اشکوبی برای استفاده خانم ها بوده است . مقیاس فرا انسانی است و مصالح بوم آورد است و نوع پلان شبستان ستوندار است .

                     

6) مسجد جامع نیریز : پلان این مسجد شبستانی است . الگوی اولیه آن از بناهای تک ایوانی « گیری » در معماری بومی خراسانی گرفته شده است . بناهای تک ایوانی گمان می رود در گذشته عبادتگاه و زیارتگاه بوره است .

                        


ویژگی های کلی سبک خراسانی :

1) معماری :  A ) استفاده از مقیاس انسانی
                         B ) ساده و عدم پیچیدگی در فضاهای معماری
                         C ) نمود معماری در طراحی مساجد
                         D ) درونگرایی

2) نیارش ( سازه و مصالح )

1) استفاده از ستون و طراحی مساجد ستون دار
2) پوشش سقف با استفاده از انواع طاق باقی مانده از دوره ی ساسانی
3) مصالح بوم آورد و مرغوب
4) کوتاه کردن ارتفاع ستون ها

3) تزئینات ( آرایه )

1) استفاده از گچبری های دوره ی ساسانی
2) استفاده از نقوش گیاهی دوره ی ساسانی که بعد ها الگوی اسلیمی های به کار رفته در مساجد شد .

با ورود اعراب به ایران این سبک شکل گرفت بناهای شاخص این سبک با نمود معماری این دوره در مساجد بود , به دلیل اعتقاد ناب و خالص مردم آن دوره الگوی مساجد اولیه از مسجد النبی ( مسجد مدینه ) گرفته شده بود .


*ویژگی های مسجد النبی :


   


1) مقیاس انسانی ( قامت یک مرد عرب با دستانی رو به بالا )

2) استفاده از مصالح بوم آورد ( سنگ و خشت در دیوارها و پوشش بام با برگ درخت خرما و پوست حیوانات )

3) سادگی و بی پیرانه بودن فضاها

4) نوع سازه ی به کار رفته در شبستان به نوع تیر و ستون است .


* مساجد این دوره :


1) یا به منظور مسجد ساخته شده اند .

2) یا آتشکده های دوره ی ساسانی را تغیر داده و تکمیل کرده اند .

* نوع پلان مساجد این دوره در ایران شبستان ستوندار یا مسجد بو مسلمی است .


* مسجد در دوره های مختلف :


1) 165 ه . ق مسجد شبستان ستوندار --> با ابعاد کوچک .

2) 255 ه . ق مسجد شبستان ستوندار --> با ابعاد بزرگتر دارای حیاط مرکزی جهت قبله ی

                                                            بنا 20 - 30 درجه با جهت اصلی قبله تفاوت

                                                            دارد .

3) سده ی 5 و 6 ه .ق تبدیل مسجد 4 ایوانی با گنبد خانه .


* معرفی آثار و بناهای به جای مانده از سبک خراسانی :


1) مسجد جامع فهرج : در روستای فهرج یزد قرار دارد , پلان این بنا شبستان ستوندار بوده که در دوره های مختلف به آن الحاقاتی اضافه شده است مانند مناره ی آن .


                                       


* ویژگی های این بنا : استفاده از شبستان ستوندار به دلیل استفاده از قوس در پوشش , اندکی مقیاس آن از نظر انسانی بزرگتر شده است , استفاده از خار در تولید خشت آن و مصالح کاملا" بوم آورد بوده است .

                 


* از اول به منظور مسجد ساخته شده ولی مناره ی آن الحاقی است ( دوره ی 4 و 5 ه.ق ) استفاده از خشت های به ابعاد 1 ارش بر 1 ارش ( 40 در 50 سانتی متر ) مخصوص دوره ی ساسانی از طاق های مازه دار استفاده شده است . تزئینات موجود در سر در مشابه با تزئینات دوره ی ساسانی به کار رفته در کاخ کسری است .


2) تاری خانه دامغان : شبستان ستوندار , طاق های ضاغی و سازه دار به کار رفته . مقیاس این بنا انسانی تر است نسبت به مسجد جامع فهرج .


                          

3) مسجد جامع اصفهان : دارای آثار 13 سده از معماری ایران است . مسجد اولیه بر رو آتشکده ساخته شده است .

            

4) مسجد جامع اردستان : این بنا به صورت تدریجی در دوره ای مختلف تکمیل شده و از شبستانی تبدیل به 4 ایوانی شده است . در داخل یک مجموعه ی شهری شامل : حمام , بازار , کاروانسرا و ... قرار دارد و پایه های اولیه ی آن آتشکده بوده است .

                   

5) مسجد جامع نایین : در مسیر اصفهان به یزد قرار دارد برای اولین بار طاق سازه دار به جناغی تبدیل شده است . دارای یک کمر پوش یا نیم اشکوبی برای استفاده خانم ها بوده است . مقیاس فرا انسانی است و مصالح بوم آورد است و نوع پلان شبستان ستوندار است .

                     

6) مسجد جامع نیریز : پلان این مسجد شبستانی است . الگوی اولیه آن از بناهای تک ایوانی « گیری » در معماری بومی خراسانی گرفته شده است . بناهای تک ایوانی گمان می رود در گذشته عبادتگاه و زیارتگاه بوره است .

                        


ویژگی های کلی سبک خراسانی :

1) معماری :  A ) استفاده از مقیاس انسانی
                         B ) ساده و عدم پیچیدگی در فضاهای معماری
                         C ) نمود معماری در طراحی مساجد
                         D ) درونگرایی

2) نیارش ( سازه و مصالح )

1) استفاده از ستون و طراحی مساجد ستون دار
2) پوشش سقف با استفاده از انواع طاق باقی مانده از دوره ی ساسانی
3) مصالح بوم آورد و مرغوب
4) کوتاه کردن ارتفاع ستون ها

3) تزئینات ( آرایه )

1) استفاده از گچبری های دوره ی ساسانی
2) استفاده از نقوش گیاهی دوره ی ساسانی که بعد ها الگوی اسلیمی های به کار رفته در مساجد شد .

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 323


:: برچسب‌ها: سبک خراسانی با ورود اعراب به ایران این سبک شکل گرفت بناهای شاخص این سبک با نمود معماری این دوره در مساجد بود , به دلیل اعتقاد ناب و خالص مردم آن دوره الگوی مساجد اولیه از مسجد النبی ( مسجد مدینه ) گرفته شده بود . *ویژگی های � , پلان این بنا شبستان ستوندار بوده که در دوره های مختلف به آن الحاقاتی اضافه شده است مانند مناره ی آن . , اندکی مقیاس آن از نظر انسانی بزرگتر شده است , استفاده از خار در تولید خشت آن و مصالح کاملا\" بوم آورد بوده است . * از اول به منظور مسجد ساخته شده ولی , طاق های ضاغی و سازه دار به کار رفته . مقیاس این بنا انسانی تر است نسبت به مسجد جامع فهرج . 3) مسجد , بازار , کاروانسرا و ... قرار دارد و پایه های اولیه ی آن آتشکده بوده است . 5) مسجد جامع نایین : در مسیر اصفهان به ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 10:7]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
خبر فوری تاریخ : دوشنبه 30 آذر 1394
پست ویژه تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394
دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
پست فوری تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 930
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 4
تعداد اعضا تعداد اعضا : 46

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 225
باردید دیروز باردید دیروز : 355
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 5
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 25
بازدید هفته بازدید هفته : 580
بازدید ماه بازدید ماه : 16,619
بازدید سال بازدید سال : 60,696
بازدید کلی بازدید کلی : 225,088

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 3.80.224.52
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir